تجهیزات مخابراتی مدرن ANRITSU USA تجهیزات اندازه گیری تداخل ، INTERFERANCE ANALAYZER ، تجهیزات نقشه برداری از کمپانی GEOFENNEL  آلمان

 

 

      

TELECOM TESTER PRODUCTS

محصولات مخابراتی

     

SURVEYING  PRODUCTS

محصولات نقشه برداری

GEOLOGICAL PRODUCTS

محصولات زمین شناسی 

HYDRO PRODUCTS

محصولات آب نگاری 

      

G.P.S TRACKING SYSTEM

سیستم های ردیابی ماهواره  

OUTDOOR PRODUCTS

محصولات کوهنوردی و...

OUTDOOR PRODUCTS

سایر محصولات  

  

تماس با ما

پشتیبانی محصولات  

آدرس و تلفن 

 

 

در باره بردار مبنا