شركت بُردار مَبنا سهامی خاص
BORDAR MABNA CO,SA
 تجهیزات مدرن تست مخابراتی و علوم نقشه برداری

 GPS GARMIN MAGELLAN SILVA , SUUNTO,GEO-FENNEL  

G.P.S AND  TELECOM  &  SURVEYING EQUIPMENTS HOUSE 

تلفن :88878506 تا 7 و 88662494 و95   فاکس : 88793451 

E-MAIL:AHMADSHAKER48@YAHOO.COM

 

      

TELECOM TESTER PRODUCTS

محصولات مخابراتی

     

SURVEYING  PRODUCTS

محصولات نقشه برداری

GEOLOGICAL PRODUCTS

محصولات زمین شناسی 

HYDRO PRODUCTS

محصولات آب نگاری 

 

      

G.P.S TRACKING SYSTEM

سیستم های ردیابی ماهواره  

OUTDOOR PRODUCTS

محصولات کوهنوردی و...

OUTDOOR PRODUCTS

سایر محصولات  

  

 

 

 

تماس با ما